VLE Frog: Widget Info Guru Bertugas Mingguan untuk dashboard sekolah

image

Kami menyediakan beberapa skrip interaktif dijana daripada Javascript, dan bahasa pengaturcaraan PHP. Widget yang boleh ditambah untuk dashboard sekolah adalah sepertiĀ Widget Info Guru Bertugas Mingguan. Widget ini boleh digunakan dalam dashboard sekolah melalui Widget Embed Website. Sekolah-sekolah yang berminat untuk mendapatkan link untuk widget ini boleh membuat tempahan di sini. KLIK SINI untuk melihat demo Info Guru Bertugas Mingguan.