Permission untuk Guru Kelas

Anda perlu mewujudkan satu kumpulan baru dan berikan nama sebagai GuruKelas. Memanglah sudah wujud group TeacherGroup tetapi tidak semua Teacher adalah Guru Kelas.

Setelah mewujudkan Guru Kelas, sila setkan permission seperti di bawah: