Bagaimana membuat query dalam SMM

Buka SMMDATA.mdb dalam path C:\HEM. Pastikan data SMM anda terkini. Klik CREATE pada tab atas, dan pilih Query Design. 

Pilih jadual TMurid dan tekan Add. Pastikan anda memilih medan-medan seperti dalam format SPS, Maklumat Murid.csv. Medan-medan yang perlu diklik adalah seperti:

NoKP, Nama,....

atau dengan lebih mudah buat query ini : SELECT TMurid.NoKP, TMurid.KodSek, TMurid.Nama, TMurid.Tkhlahir, TMurid.Alamat, TMurid.Poskod, TMurid.KodNegeri, TMurid.NoTelBimbitMurid, TMurid.[KodTingkatan/Tahun], TMurid.NamaKelas, TMurid.KodJantina, TMurid.KodKaum, TMurid.KodStatusKewarganegaraan, TMurid.KodNegaraAsal, TMurid.KodAgama, TMurid.JarakKeSekolah, TMurid.StatusYatim, TMurid.KodPenjaga, TMurid.StatusSAR, TMurid.KodKhidmat1, TMurid.KodKhidmat2, TMurid.NoSijilLahir, TMurid.Tanggungan, TMurid.TkhMasukSekolah

FROM TMurid

WHERE (((TMurid.[KodTingkatan/Tahun])="D6"))

ORDER BY TMurid.Nama, TMurid.[KodTingkatan/Tahun], TMurid.NamaKelas;

Letakkan klausa WHERE (((TMurid.[KodTingkatan/Tahun])="D6")) untuk mengimport data murid Tahun 6 terlebih dahulu. Jika kod D6 tidak diletakkan, sistem akan menjana rekod semua murid di sekolah anda. Ubahsuai kod D6 dengan D5,D4 dan sebagainya mengikut hasil import data ke dalam sistem SPS.

Simpan query anda sebagai query-import-sps. Right click query-import-sps dalam Query View dan Eksport ke Microsoft Excel. Bersiap sedia untuk menggabung fail hasil query dengan Maklumat Murid.csv (fail dijana dari sistem SPS).